Zakup abonamentow przez Internet

Od dnia  21 listopada 2016 r.  pod adresem: https://wroclaw.e-abonamenty.pl/ zostaje uruchomiona internetowa sprzedaż abonamentów parkingowych uprawniających do postoju pojazdów w  Strefie Płatnego Parkowania we Wrocławiu.

Użytkownik, po założeniu konta i zalogowaniu się, będzie mógł kupić następujące abonamenty:

  • abonament I – abonament dla mieszkańca strefy (warunkiem jest stałe lub czasowe zameldowanie w obrębie strefy i tytuł własności do pojazdu)
  • abonament P – abonament ogólnodostępny wydawany na numer rejestracyjny pojazdu – uprawnia do postoju pojazdu w strefie  C
  • abonament PI – abonament ogólnodostępny wydawany na numer rejestracyjny pojazdu  uprawnia do postoju pojazdu w strefie  B oraz C
  • abonament E – abonament  wydawany posiadaczom pojazdów: o napędzie spalinowo-elektrycznym, którego emisja nie przekracza 100g/km, napędzanych wodorem, napędzanych sprężonym gazem ziemnym (CNG) lub skroplonym gazem ziemnym (LNG).