Dla osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne spełniające warunki określone § 3 Uchwała nr XLIX/1437/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 kwietnia 2010 r. (w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej).Obwieszczenie Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 4 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu w/w uchwały opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 września 2014 r. poz.3875 PDF do pobrania, upoważnione są do postoju w całej strefie płatnego parkowania we Wrocławiu bez wnoszenia opłat po umieszczeniu za szybą pojazdu samochodowego identyfikatora ”0″.

Zasady wydawania identyfikatorów ”0″ reguluje zarządzenie nr 9504/10 Prezydenta Wrocławia z dnia 31 grudnia 2013r. ze zmianami. Treść zarządzenia znajduje się w pliku PDF do pobrania.

Osoby niepełnosprawne posiadające kartę parkingową w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz.U. z 2015 r. poz. 460 z późn.zm.) – treść ustawy w pliku PDF do pobrania  – upoważnione są do postoju bez wnoszenia opłat po umieszczeniu za szybą pojazdu samochodowego karty parkingowej tylko na wyznaczonych kopertach dla osób niepełnosprawnych.