Sposoby pobierania opłat

Podstawowym sposobem pobierania opłat za postój pojazdów są parkomaty, w których opłatę można wnosić gotówką – monetami o nominałach od 5 groszy do 5 złotych lub poprzez obciążenie Wrocławskiej Karty Miejskiej URBANCARD. Ponadto wprowadzono alternatywne sposoby płatności przy użyciu telefonów komórkowych poprzez trzech największych operatorów mobilnych: mobiParking oraz Skycash.

PŁATNOŚĆ BILONEM

  1. Wsuń bilon do wlotu monet – w wyniku tej operacji nastąpi „wybudzenie” parkomatu. Na wyświetlaczu pojawi się m.in. informacja o wartości wrzuconych monet, długości opłaconego czasu postoju oraz godzinie jego zakończenia.
  2. Wprowadź za pomocą klawiatury numer rejestracyjny pojazdu, za którego postój chcesz wnieść opłatę – na wyświetlaczu pojawi się wprowadzony numer rejestracyjny.
  3. Akceptuj operację (zakup biletu) za pomocą przycisku ZATWIERDŹ lub zrezygnuj za pomocą przycisku ANULUJ:
    – po naciśnięciu przycisku ZATWIERDŹ nastąpi wydruk biletu
    – po naciśnięciu przycisku ANULUJ nastąpi zwrot wrzuconych monet.W trakcie całej operacji zakupu biletu na wyświetlaczu pojawiać się będą tekstowe komunikaty pomocnicze. Minimalna opłata w parkomacie wynosi 50 groszy. Parkomat nie wydaje reszty!

PŁATNOŚĆ WROCŁAWSKĄ KARTĄ MIEJSKĄ URBANCARD

URBANCARD – Wrocławska Karta Miejska to wielofunkcyjny nośnik usług i produktów elektronicznych umożliwiający również płacenie za postój pojazdów we Wrocławiu.

  1. Wsuń kartę do czytnika kart – w wyniku tej operacji nastąpi „wybudzenie” parkomatu.
  2. Ustal kwotę za pomocą przycisku zwiększającego wartość opłaty – w ten sposób wybierzesz wartość pieniężną opłaty postojowej oraz czas postoju. Każdorazowe naciśnięcie przycisku zwiększającego wartość opłaty (0,50 PLN lub 2 PLN) oznacza zwiększenie kwoty o 0,50 PLN lub 2 PLN, która jest automatycznie przeliczana na czas postoju. Uwaga: Przy użyciu Wrocławskiej Karty Miejskiej URBANCARD można dokonać dopłaty monetami.
  3. Wprowadź za pomocą klawiatury numer rejestracyjny pojazdu, za którego postój chcesz wnieść opłatę – na wyświetlaczu pojawi się wprowadzony numer rejestracyjny.
  4. Akceptuj operację (zakup biletu) za pomocą przycisku ZATWIERDŹ lub zrezygnuj za pomocą przycisku ANULUJ:
    – po naciśnięciu przycisku ZATWIERDŹ nastąpi zdjęcie z karty zadeklarowanych środków płatniczych, wydruk biletu i wysunięcie karty z czytnika kart,
    – po naciśnięciu przycisku ANULUJ nastąpi zwrot karty bez zmiany wartości środków oraz zwrot ewentualnie dodatkowo wrzuconych monet.

Szczegółowa informacja dotycząca Wrocławskiej Karty Miejskiej URBANCARD oraz wykaz punktów jej doładowania są dostępne w siedzibie ZDiUM, w Biurze Obsługi Klienta Strefy Płatnego Parkowania oraz na stronie http://urbancard.pl/

PŁATNOŚĆ TELEFONEM KOMÓRKOWYM

Zanim rozpoczniesz korzystanie z systemu płatności telefonem komórkowym odbierz w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta lub Biurze Obsługi Klienta Strefy Płatnego Parkowania darmowy identyfikator T wybranego operatora.

WZÓR IDENTYFIKATORA T

Umieść identyfikator za przednią szybą pojazdu.

  1.  Załóż konto i aktywuj usługę postępując zgodnie z załączoną do identyfikatora instrukcją.
  2. Zasil konto wybraną przez siebie kwotą.
  3. Rozpocznij operację płatności telefonem komórkowym wybierając numer przypisany do Twojego operatora, który podany jest na parkomacie.

Masz kilka możliwości wniesienia opłaty, skorzystaj z tej, która odpowiada Ci najbardziej:

  • Wysyłając komendę sms na podany numer operatora (mobiParking). Komendy i numery telefonów dostępne są na parkomacie,
    w szczegółowej instrukcji lub na stronie internetowej operatora.
  • Wybierając zdefiniowane kody szybkiego dostępu (mobiParking) – dostępne na stronie internetowej operatora.
  • Po zainstalowaniu aplikacji mobilnej w telefonie – wybierz odpowiednią opcję płatności (mobiParking lub Skycash) Aplikacje można pobrać przez telefon komórkowy lub ze stron operatorów.

Strony internetowe operatorów mobilnych: