Archiwum podstaw prawnych

System płatnego parkowania we Wrocławiu opiera się na następujących aktach prawnych:

  1. Zarządzenie nr 9653/10 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 11 czerwca 2010 r. (w sprawie wykonania uchwały Nr XLIX/1437/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 kwietnia 2010 r.,(w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej).Treść zarządzenia z załącznikiem znajduje się w pliku PDF do pobrania.
  2. Zarządzenie nr 10588/10 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 30 września 2010 r. zmieniające treść Zarządzenia nr 9653/10 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 11 czerwca 2010 r. (w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej). Treść zarządzenia z załącznikiem znajduje się w pliku PDF do pobrania .
  3. Uchwała nr XXIII/526/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/1437/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej. Treść uchwały znajduje się w pliku PDF do pobrania.
  4.  Zarządzenie nr 6033/12 Prezydenta Wrocławia z dnia 8 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie nr 9653/10 Prezydenta Wrocławia z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie wykonania uchwały nr XLIX/1437/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22.04.2010 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej. Treść zarządzenia znajduje się w pliku PDF do pobrania.
  5. UCHWAŁA NR XLVIII/1168/13 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 19 września 2013 r.w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/1437/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej. Treść uchwały znajduje się w pliku PDF do pobrania.
  6. Uchwała Nr LXI/1541/14 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 10 lipca 2014 r. zmieniająca uchwałę nr XLIX/1437/10 Rady Miejskiej Wrocławia, w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej. (wejście w życie 6.08.2014 za wyjątkiem paragrafu 1 pkt 1 uchwały, który wchodzi w życie 1.09.2014). PDF do pobrania
  7. Zarządzenie nr 9504/13 Prezydenta Wrocławia z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie wykonania uchwały nr XLIX/1437/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej. Treść zarządzenia znajduje się w pliku PDF do pobrania.
  8. Zarządzenie nr 11874/14 Prezydenta Wrocławia z dnia 4 września 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 9504/13 Prezydenta Wrocławia z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie wykonania uchwały nr XLIX/1437/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej. PDF do pobrania
  9. Uchwała nr XXIII/526/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/1437/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej. Treść uchwały znajduje się w pliku PDF do pobrania.
  10.  Zarządzenie nr 6033/12 Prezydenta Wrocławia z dnia 8 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie nr 9653/10 Prezydenta Wrocławia z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie wykonania uchwały nr XLIX/1437/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22.04.2010 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej. Treść zarządzenia znajduje się w pliku PDF do pobrania.

Źródło: www.zdium.wroc.pl