Podstawa prawna

System płatnego parkowania we Wrocławiu opiera się na następujących aktach prawnych:

  1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j. t. – Dz. U. 2017.2222 ze zm.) PDF do pobrania
  2. Uchwała nr XLIX/1437/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 kwietnia 2010 r.
    (w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej).
    Niniejsza uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego 4 lipca 2017 r. poz. 3066). PDF do pobrania
  3. Uchwała NR XLVIII/1143/17 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XLIX/1437/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej. PDF do pobrania.
  4. Uchwała NR LIX/1400/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 5 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XLVIII/1143/17 Rady Miejskiej Wrocławia, zmieniającą uchwałę XLIX/1437/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej. PDF do pobrania.
  5. Zarządzenie nr 5670/16 Prezydenta Wrocławia z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie wykonania uchwały nr XLIX/1437/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej PDF do pobrania.
  6. Zarządzenie nr 5736/16 Prezydenta Wrocławia z dnia 18 listopada 2016 r. zmieniające zarządzenie nr 5670/16 Prezydenta Wrocławia z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie wykonania uchwały nr XLIX/1437/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej PDF do pobrania.