Opłaty za postój

Gdzie i kiedy obowiązują opłaty za postój?

We Wrocławiu opłaty za postój pojazdów obowiązują na wyznaczonych miejscach postojowych w strefie płatnego parkowania (granice strefy płatnego parkowania wskazane zostały na załączonej mapce http://wroclaw.spp24.pl/wp-content/uploads/2012/04/gpmspvy.jpg). Opłatę za postój należy wnieść bezzwłocznie, bez wezwania, z chwilą zajęcia miejsca postojowego.

Opłaty za postój pojazdów w strefie płatnego parkowania obowiązują:

 • w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 18.00

Wysokość opłaty jest zróżnicowana w zależności od miejsca postoju pojazdu.

Stawki opłat w strefie A:

  1. w pierwszej godzinie postoju w wysokości 3,00 zł za godzinę postoju, ze zróżnicowaniem opłaty ze względu na czas postoju:
   • za pierwsze rozpoczęte 20 minut postoju w wysokości 0,50 zł,
   • za drugie rozpoczęte 20 minut postoju w wysokości 0,50 zł,
   • za trzecie rozpoczęte 20 minut postoju w wysokości 2,00 zł.
  2. w drugiej godzinie postoju w wysokości 3,60 zł za godzinę postoju;
  3. w trzeciej godzinie postoju w wysokości 4,30 zł za godzinę postoju;
  4. w czwartej i każdej następnej godzinie postoju w wysokości 3,00 zł za godzinę postoju.

Stawki opłat w strefie B:

  1. w pierwszej godzinie postoju w wysokości 3,00 zł za godzinę postoju, ze zróżnicowaniem opłaty ze względu na czas postoju:
   • za pierwsze rozpoczęte 20 minut postoju w wysokości 0,50 zł,
   • za drugie rozpoczęte 20 minut postoju w wysokości 0,50 zł,
   • za trzecie rozpoczęte 20 minut postoju w wysokości 2,00 zł.
  2. w drugiej godzinie postoju w wysokości 3,15 zł za godzinę parkowania;
  3. w trzeciej godzinie postoju w wysokości 3,30 zł za godzinę parkowania;
  4. w czwartej i każdej następnej godzinie postoju w wysokości 3,00 zł za godzinę postoju.

Stawki opłat w strefie C:

   1. w pierwszej godzinie postoju w wysokości 2,00 zł za godzinę postoju , ze zróżnicowaniem opłaty ze względu na czas postoju:
    • za pierwsze rozpoczęte 20 minut postoju w wysokości 0,50 zł,
    • za drugie rozpoczęte 20 minut postoju w wysokości 0,50 zł,
    • za trzecie rozpoczęte 20 minut postoju w wysokości 1,00 zł.
   2. w drugiej godzinie postoju w wysokości 2,10 zł za godzinę postoju;
   3. w trzeciej godzinie postoju w wysokości 2,20 zł za godzinę postoju;
   4. w czwartej i każdej następnej godzinie postoju w wysokości 2,00 zł za godzinę postoju.

Wysokość opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za postój pojazdu samochodowego w strefie płatnego parkowania wynosi:

 • 50,00 zł – w przypadku nieuiszczenia opłaty za postój,
 • 30,00 zł – w przypadku upływu czasu określonego na wydruku z parkometru lub po upływie czasu opłaconego telefonem komórkowym