Opłata dodatkowa

Opłatę za każdorazowe postój w strefie płatnego parkowania należy wnieść bezzwłocznie, bez wezwania z chwilą zajęcia miejsca postojowego, w jeden z niżej podanych sposobów, poprzez:

  1. uiszczenie odpowiedniej do czasu postoju, jednak nie mniejszej niż 0,50 zł, kwoty
   w parkometrze z wykorzystaniem monet NBP o nominałach od 5 gr do 5 zł. Wniesiona w tej formie kwota opłaty określa długość opłaconego okresu postoju z dokładnością do
   1 minuty, a kwota opłaty za niewykorzystany czas postoju nie podlega zwrotowi;
  2. uiszczenie w parkometrze odpowiedniej do czasu postoju, jednak nie mniejszej niż 0,50 zł kwoty, poprzez obciążenie Wrocławskiej Karty Miejskiej URBANCARD. Wniesiona w tej formie kwota opłaty określa długość opłaconego okresu postoju z dokładnością do
   1 minuty, a kwota opłaty za niewykorzystany czas postoju nie podlega zwrotowi;
  3. uruchomienie w telefonie komórkowym usługi naliczającej opłatę za postój
   w strefie płatnego parkowania, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2;
  4. wykupienie abonamentu.

Postój po upływie czasu określonego na wydruku z parkomatu jest równoznaczny
z niewniesieniem opłaty za postój. Postój przy użyciu nieważnego abonamentu, nieważnego identyfikatora „O” lub korzystanie z abonamentu poza strefą lub podstrefą w nim określoną, jest równoznaczne z niewniesieniem opłaty. Postój po upływie czasu opłaconego telefonem komórkowym jest równoznaczny z niewniesieniem opłaty za postój.
W przypadku niespełnienia powyższych warunków kontroler jest zobowiązany wystawić na numer rejestracyjny pojazdu zawiadomienie o pobraniu opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za postój.

Zawiadomienie zostaje zabezpieczone folią i umieszczone za wycieraczką pojazdu.

Zawiadomienie zawiera w szczególności:

1. Numer.

2. Nazwę i adres zarządu drogi, którego służby kontroli przeprowadzają kontrolę.

3. Datę i godzinę przeprowadzenia kontroli.

4. Numer rejestracyjny i markę pojazdu samochodowego.

5. Miejsce parkowania pojazdu samochodowego.

6. Wysokość, termin i sposób uiszczenia opłaty dodatkowej.

7. Numer i podpis kontrolera.

Wysokość opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za postój pojazdu samochodowego w strefie płatnego parkowania wynosi:

–   50,00 zł – w przypadku nieuiszczenia opłaty za postój,

–  30,00 zł – w przypadku upływu czasu określonego na wydruku z parkometru lub po upływie czasu opłaconego telefonem komórkowym.

Źródło: www.zdium.wroc.pl