Kontakt

Biuro Obsługi Klienta Strefy Płatnego Parkowania

ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław

e-mail:bsppwroclaw@citypg.pl
Biuro czynne:

od poniedziałku do piątku w godzinach  8.00 – 19.00

TEL. 71 345 89 01

Infolinia City Parking Group S.A. czynna 24h:

 56 663 76 16

Dane teleadresowe Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta są opublikowane na stronie www.zdium.wroc.pl