Instrukcja dokonywania opłaty w parkomacie

Przedni panel parkomatu został zaprojektowany w sposób łatwy do obsługi i czytelny.

Do komunikacji parkomatu z użytkownikiem służą:

 • zespół wyświetlaczy LCD,
 • 4 przyciski funkcyjne: ZATWIERDŹ, OPŁATA, ANULUJ, JĘZYK
 • klawiatura użytkownika do wprowadzania numeru rejestracyjnego,
 • czytnik kart,
 • wlot monet,
 • kieszeń zwrotu monet,
 • kieszeń odbioru biletu,
 • dioda sygnalizująca stan parkomatu,
 • instrukcja obsługi napisana w trzech językach – polskim, angielskim i niemieckim.
 1. Przycisk ZATWIERDŹ posiadający zielony piktogram tzw. „ptaszka” spełnia funkcję akceptacji zakończenia operacji kupna biletu parkingowego, czego następstwem jest wydruk biletu.
 2. Przycisk JĘZYK  – umożliwia użytkownikowi zmianę języka wyświetlanych komunikatów w dowolnym momencie.
 3.  Przyciski OPŁATA z logo URBANCARD pełnią funkcję pobierania określonej kwoty z Wrocławskiej Karty Miejskiej URBANCARD.
 4. Klawiatura służy do wprowadzania numeru rejestracyjnego pojazdu.
 5. Przycisk ANULUJ – umożliwia użytkownikowi rezygnację
  z dokonania operacji.
 6. Karta – to miejsce umieszczenia czytnika Wrocławskiej Karty Miejskiej URBANCARD.

Wnoszenie opłat za pomocą bilonu:

 1. Wsuń bilon do wlotu monet – w wyniku tej operacji nastąpi „wybudzenie” parkomatu. Na wyświetlaczu pojawi się m.in. informacja
  o wartości wrzuconych monet, długości opłaconego czasu parkowania oraz godzinie jego zakończenia.
 2. Wprowadź za pomocą klawiatury numer rejestracyjny pojazdu, za którego parkowanie chcesz wnieść opłatę – na wyświetlaczu pojawi się wprowadzony numer rejestracyjny.
 3. Akceptuj operację (zakup biletu) za pomocą przycisku ZATWIERDŹ lub zrezygnuj za pomocą przycisku ANULUJ:

– po naciśnięciu przycisku ZATWIERDŹ nastąpi wydruk biletu,

– po naciśnięciu przycisku ANULUJ nastąpi zwrot wrzuconych monet.

W trakcie całej operacji zakupu biletu na wyświetlaczu pojawiają się tekstowe komunikaty pomocnicze. 

Minimalna opłata w parkomacie wynosi 50 groszy.

Parkomat nie wydaje reszty!


Wnoszenie opłat za pomocą Wrocławskiej Karty Miejskiej URBANCARD:

1. Wsuń kartę do czytnika kart – w wyniku tej operacji nastąpi “wybudzenie” parkomatu.

2. Ustal kwotę za pomocą przycisku zwiększającego wartość opłaty – w ten sposób wybierzesz wartość pieniężną opłaty za postój oraz czas postoju. Każdorazowe naciśnięcie przycisku zwiększającego wartość opłaty (0,50 PLN lub 2 PLN) oznacza zwiększenie kwoty o 0,50 PLN lub 2 PLN, która jest automatycznie przeliczana na czas postoju.

Uwaga: Przy użyciu Wrocławskiej Karty Miejskiej URBANCARD można dokonać dopłaty monetami.

3. Wprowadź za pomocą klawiatury numer rejestracyjny pojazdu, za którego parkowanie chcesz wnieść opłatę – na wyświetlaczu pojawi się wprowadzony numer rejestracyjny.

4. Akceptuj operację (zakup biletu) za pomocą przycisku ZATWIERDŹ lub zrezygnuj za pomocą przycisku ANULUJ:

– po naciśnięciu przycisku ZATWIERDŹ nastąpi zdjęcie z karty zadeklarowanych środków płatniczych, wydruk biletu i wysunięcie karty z czytnika kart,

– po naciśnięciu  przycisku ANULUJ nastąpi zwrot karty bez zmiany wartości środków oraz zwrot ewentualnie dodatkowo wrzuconych monet.

Szczegółowa informacja dotycząca Wrocławskiej Karty Miejskiej URBANCARD oraz wykaz punktów jej doładowania są dostępne w siredzibie ZDiUM, w Biurze Obsługi Klienta Strefy Płatnego Parkowania oraz na stronie www.urbancard.pl