Abonamenty

Informacja na temat opłat za abonamenty

Sprzedaż abonamentów za postój pojazdów samochodowych prowadzi Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.
Sprzedaż abonamentów za postój pojazdów samochodowych następuje wyłącznie po dokonaniu zapłaty w formie gotówkowej w kasach Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta (budynek C), lub bezgotówkowej (przelewem na rachunek bankowy nr:
81 1020 5226 0000 6402  0416  7193  w formie przedpłaty).
Zasady nabywania oraz zwrotu abonamentów reguluje zarządzenie nr 9504/13 Prezydenta Wrocławia z dnia 31 grudnia 2013 r. oraz zarządzenie 11874/14 z dnia 4 września 2014 r. Treść zarządzenia nr 9504/13 znajduje się w pliku PDF do pobrania
, treść zarządzenia nr 11874/14 znajduje się w pliku PDF do pobrania.

W przypadku przedpłaty w chwili sprzedaży abonamentu należność musi znajdować się na rachunku bankowym ZDiUM. Po dokonaniu przedpłaty bądź wpłaty w kasie, w celu odebrania abonamentu oraz rachunku, należy udać się do pokoju nr 301 w budynku C. Wzory abonamentów znajdą Państwo na stronie http://www.zdium.wroc.pl/view/index/110

Cennik opłat abonamentowych

Opłaty abonamentowe za postój pojazdów samochodowych w strefie A

 1. za abonament typu I
  • za jeden miesiąc 10 zł
  • za pół roku 50 zł
  • za rok 100 zł
 2. za abonament typu N
  • za jeden miesiąc 10 zł,
  • za pół roku 50 zł,
  • za rok 100 zł.
 3. za abonamenty typu GK (opłata łączna za postój w strefie A, B oraz C):
  • za jeden miesiąc 160 zł,
  • za pół roku 800 zł,
  • za rok 1600 zł.
 4. za abonament typu E – do nabycia od 1 stycznia 2014 r.:
  • za trzy dni – 1 zł,
  • za jeden miesiąc – 10 zł,
  • za pół roku – 50 zł,
  • za rok – 100 zł
  • Abonament typu „E” potwierdza uprawnienie również do bezpłatnego postoju
   w strefach B i C.

Opłaty abonamentowe za postój pojazdów samochodowych w strefie B

 1. za abonament typu I
  •  za jeden miesiąc 10 zł,
  •  za pół roku 50 zł,
  •  za rok 100 zł.
 2. za abonament typu N
  •  za jeden miesiąc 10 zł,
  •  za pół roku 50 zł,
  •  za rok 100 zł.
 3. za abonament typu PI (opłata łączna za postój w strefie B oraz C):
  •  za jeden miesiąc 320 zł,
  •  za pół roku 1600 zł,
  •  za rok 3200 zł.
 4. za abonamenty typu GK (opłata łączna za postój w strefie A, B oraz C):
  •  za jeden miesiąc 160 zł,
  •  za pół roku 800 zł,
  •  za rok 1600 zł.

Opłaty abonamentowe za postój pojazdów samochodowych w strefie C

 1. za abonament typu I
  •  za jeden miesiąc 10 zł,
  •  za pół roku 50 zł,
  •  za rok 100 zł.
 2. za abonament typu N
  •  za jeden miesiąc 10 zł,
  •  za pół roku 50 zł,
  •  za rok 100 zł.
 3. za abonament typu P
  •  za jeden miesiąc 110 zł,
  •  za pół roku 550 zł,
  •  za rok 1100 zł.
 4. za abonament typu PI (opłata łączna za postój w strefie B oraz C):
  •  za jeden miesiąc 320 zł
  •  za pół roku 1600 zł
  •  za rok 3200 zł
 5. za abonamenty typu GK (opłata łączna za postój w strefie A, B oraz C):
  •  za jeden miesiąc 160 zł,
  •  za pół roku 800 zł,
  •  za rok 1600 zł.
 6. za identyfikator typu 0 – 0 zł
 7. za identyfikator typu H – 0 zł. ( do uzyskania od 1 stycznia 2014 r. )

3  – dniowe abonamenty typu E są do nabycia również w dwóch Punktach Informacji Turystycznej:

1. Centrum Informacji Turystycznej we Wrocławiu ul. Rynek 14 – czynnym codziennie (od poniedziałku do niedzieli)
w sezonie letnim od godz. 9.00 do godz. 21.00,
w sezonie zimowym od godz. 9.00 do godz. 19.00,
2. Dolnośląskiej Informacja Turystycznej we Wrocławiu ul. Sukiennice 12 – czynnej codziennie (od poniedziałku do niedzieli) od godz. 10.00 do godz. 18.00.