Strona główna

Strefę płatnego parkowania dzieli się na strefy A, B, C.

Granice strefy A tworzy obszar ograniczony:

 1. od północy: ul. Grodzką (bez obszaru ulicy) do Mostu Piaskowego;
 2. od wschodu: ul. Piaskową i ul. Św. Katarzyny do Pl. Dominikańskiego (bez obszaru ulic);
 3. od południa: od Pl. Dominikańskiego oraz ul. Kazimierza Wielkiego (bez obszaru placu i ulicy);
 4. od zachodu: ul. Nowy Świat (bez obszaru ulicy).

Granice strefy B tworzy obszar ograniczony:

 1. od północy: od Mostu Mieszczańskiego, północnym nabrzeżem kanału Odry do pl. Bema (bez obszaru placu), ul. Sienkiewicza
  (bez obszaru ulicy) do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego;
 2. od wschodu: od ul. Sienkiewicza, wzdłuż ulicy Wyszyńskiego, al. Słowackiego do Fosy Miejskiej (bez obszaru ulic);
 3. od wschodu, południa i zachodu: Fosą Miejską od al. Słowackiego do Mostu Mieszczańskiego.

Granice strefy C tworzy pozostały obszar ograniczony granicami strefy płatnego parkowania, z wyłączeniem obszaru strefy
A oraz B.

W granicach strefy A, B oraz C wydzielone są dodatkowo podstrefy.

W strefie A wyznacza się:

 • podstrefę I,

W strefie B wyznacza się:

 • podstrefy II do IV,

W strefie C wyznacza się:

 • podstrefy V do IX.

Strefą płatnego parkowania we Wrocławiu zarządza Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta .

Wszelkie informację dotyczące ZDiUM znajdą Państwo na stronie http://www.zdium.wroc.pl/